Financiering

Financiering

financiering_content_1

Financiering

Advies over Spaanse hypotheekmogelijkheden kan handig zijn voordat u zich gaat oriënteren op de Spaanse woningmarkt. Er zijn diverse mogelijkheden om de aanschaf van onroerend goed in Spanje te financieren.

Een voordeel van het vestigen van hypotheek op de Spaanse woning kan zijn het reduceren van de Spaanse erfrecht belasting. Daarnaast kan het handig zijn om (financiële) zaken gescheiden te houden van elkaar (Nederland/België en Spanje).

Hypotheken voor (niet-)residenten in Spanje worden aangeboden door Spaanse en buitenlandse banken.

Kenmerken en voorwaarden:

  • Een financiering is mogelijk tot 70% van de prijs of waarde van de woning. Eigen inbreng minimaal 30% plus eigen inbreng kosten koper.
  • Korte & lange rente periodes t/m 30 jaar.
  • Variabele rente gebaseerd op het EURIBOR tarief met een opslag (per bank verschillend).
  • Annuïteitenhypotheken.
  • Looptijd tot maximaal 40 jaar (afhankelijk van leeftijd).
  • Faciliteit voor boetevrije aflossing aanwezig.
  • Aantoonbaar vast inkomen uit loondienst of eigen zaak (minimaal 2 jaar jaarcijfers ter beschikking hebben) of inkomen uit huurinkomsten.
  • Woonquote 35%- 45% van het totale netto inkomen.
  • Kortom, teveel om op te noemen en aan wijzigingen onderhevig.